Diskretion

Alla legitimerade Psykologer och Psykoterapeuter är skyldiga att beakta sträng sekretess rörande sina klienter. För en del klienter kan det dessutom vara viktigt att slippa bli igenkända när de söker psykologisk konsultation.

Katz KBT-Konsult har vana att arbeta med denna klientgrupp och kan i  vissa fall erbjuda mottagning på mer diskreta tider.

ADRESS
Katz KBT-Konsult AB
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm