FÖRELÄSNINGAR OCH
HANDLEDNING

Dan Katz har sedan 2001 anlitats av universitet och högskolor för att föreläsa om inlärningspsykologi och olika behandlings-metoder inom KBT.

Bland beställarna finns Karolinska Institutet (psykolog-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen) och Stockholms Universitet (psykologprogrammet). Andra beställare är Praktikertjänst och V:a Götalandsregionen Psykiatri.

Marina Järvinen Katz har föreläst på Karolinska Institutet om föräldraträning och är tack vare sitt tidigare arbete på Komet – ett evidensbaserat föräldraträningsprogram – en
flitigt anlitad expert på föräldrabarninteraktion.

Dan Katz är handledarutbildad med KBT-inriktning på Stockholms Universitet. Han handleder sedan flera år på psykologprogrammen på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Dan handleder också personal inom vuxen-psykiatrin och anlitas ibland som konsult i svårare patient-ärenden. Tidigare handledningsuppdrag har varit habiliteringen i Skaraborgs län och på diverse psykoterapiutbildningar runt om i landet.

Marina Järvinen Katz har erfarenhet av att handleda inom barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering, socialtjänsten (missbruksbehandling samt barnavård), polisväsendet, skola och socialpsykiatri.

ADRESS
Katz KBT-Konsult AB
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm