OM OSS

Katz KBT-konsult drivs av Dan Katz, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt handledare i KBT och Marina Järvinen Katz, legitimerad psykolog och legitimerad psyko­terapeut med KBT-inriktning.

Dan har psykologexamen från Stockholms Universitet och psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Han är dessutom handledarutbildad på Stockholms Universitet.

Dan har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin men driver sedan 2004 privat mottagning i centrala Stockholm. Förutom behandling och handledning undervisar Dan i KBT på utbildningar hos bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

En annan viktig bisyssla är att svara på psykologirelaterade frågor från tidningar, radio och TV och att hjälpa massmedia genom att förmedla kontakter med andra experter inom KBT.

Dan Katz släppte 2017 den mycket uppskattade populär­psykologiska boken ”Ödlan i Huvudet” som även rönt uppmärksamhet utomlands med utgivning i bl.a. Tyskland, Ryssland och Kina.

Marina har psykologexamen från Uppsala Universitet och psykoterapeutexamen från Stockholms Universitet. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, i privat praktik och med utveckling av föräldrastödsprogram samt föräldrautbildning. Hon har handlett personal bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, barn- och ungdomshabiliteringen, socialtjänsten samt polisen.

Marina har erfarenhet som föreläsare om bland annat ätstörningar och bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Som kliniker har Marina fördjupat sig i behandling av ätstörningar och föräldrarådgivning, men hon erbjuder även parterapi samt behandling för olika typer av stress- och ångestproblematik, både hos barn, ungdomar och vuxna.

ADRESS
Katz KBT-Konsult AB
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm